Rodzaje mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy mogą wystąpić u każdej kobiety. Są to najczęściej występujące łagodne guzy, które rozwijają się w ścianie macicy. Zaraz po wystąpieniu nie ma żadnych objawów jak również nie jest potrzebne leczenie. Mięśniaki wywodzą się z włókien mięśni gładkich. Trzeba je przede wszystkim systematycznie kontrolować, by mieć całkowitą pewność, że nie zachodzą żadne niepożądane zmiany w organizmie. Są to jednak najczęściej występujące guzy niezłośliwe, które zezłośliwieniu ulegają jedynie w niewielkim odsetku przypadków. Zazwyczaj problem ten dotyczy kobiet pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Choć niegroźne nie można ich bagatelizować i stale trzeba chodzić na badania oraz obserwować czy nie dzieje się nic niedobrego. Nie są znane przyczyny występowania mięśniaków. Podejrzewa się, że wpływ na nie mają zaburzenia hormonalne, jednak nie zostało to do końca potwierdzone. Guzy mogą występować pojedynczo jak również w skupiskach po kilka, czy kilkanaście guzów obok siebie.
Guzy mięśniowe macicy mogą wystąpić zarówno w okolicy trzonu macicy jak i jej szyjki, choć są to znacznie rzadsze przypadki. Wyróżnia się kilka rodzajów guzów, do których należą: guzy śródścienne, guzy podśluzówkowe, guzy podsurowicówkowe. Lekarz ginekolog powinien rozpoznać do którego rodzaju należą obecne u nas guzy. Ułatwią mu tą czynność wyniki badania ginekologicznego oraz ultrasonograficznego. Jeśli konieczne będzie usunięcie mięśniaków, najprecyzyjniejszą informację na ich temat uzyskamy po otrzymaniu wyników przeprowadzonego badania histopatologicznego. Zazwyczaj mięśniaków nie trzeba leczyć, konieczne jest to dopiero w momencie, gdy ulegają one zezłośliwieniu. Jednak czasami mogą wystąpić wyjątki od danej reguły i tak również jest w tym przypadku. Jeśli lekarz zaobserwuje w krótkim czasie znaczny wzrost guza może on zalecić jego natychmiastowe usunięcie, gdyż może grozić to różnymi powikłaniami. Informacje, które mają wpływ na wybór odpowiedniego sposobu leczenia to między innymi chęć zachowania płodności przez pacjentkę.